155 millóns de euros para que as comunidades autónomas melloren o acceso á Rede

martes, 15 de marzo do 2022 Redacción

O Consello de Ministros autorizou hoxe unha transferencia de 155 millóns de euros ás comunidades autónomas para avanzar no desenvolvemento de tres iniciativas do Programa de Universalización de Infraestruturas Dixitais (UNICO): ÚNICO-Industria e Empresas, ÚNICO-Bono Social e ÚNICO-Edificios, cuxo obxectivo é reforzar o acceso á conectividade en todo o territorio e mellorar as conexións de banda larga ultra rápida (máis de 100 Mbps) nas áreas de concentración económica e as empresas. A transferencia aprobada hoxe corresponde ao período 2022-2023 e completa as previstas no Plan de Recuperación. Actuacións a financiar:
– Programa ÚNICO-Industria e Empresas ten unha dotación de 75 millóns de euros para o período 2022-2023 e o seu obxectivo é reforzar a conectividade en polígonos, centros loxísticos e áreas de concentración de actividade económica, situados en zonas brancas ou zonas grises NGA. O programa incluirá tanto o despregamento de banda ancha que permita velocidade de 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como a interconexión dos centros ou instalacións entre si, coa finalidade de facilitar o acceso de altas prestacións a redes en proxectos de carácter innovador de dixitalización sectoriais. O orzamento previsto para o exercicio de 2022 é de 25 millóns de euros e para o de 2023, 50 millóns de euros. En 2021 dispuxéronse de 25 millóns de euros. A distribución dos fondos realizouse de acordo con criterios de extensión de territorio e número de empresas nas comunidades autónomas. O obxectivo do programa é que 1.600 pequenos polígonos industriais e ámbitos empresariais alcancen unha velocidade de conectividade de 1 Gigabit.
– ÚNICO-Bono Social ten unha dotación de 10 millóns de euros para 2022 e outros 10 millóns para 2023 (o mesmo orzamento que en 2021). Este programa consiste na creación dun bono social que permita contratar ou mellorar a conexión a banda ancha fixa, cunha velocidade mínima de 30 Mbps, para persoas ou familias identificadas como vulnerables. Existirá unha limitación dun bono por unidade familiar e persoa con contía máxima do bono de 240 euros/ano. Poden colaborar co programa do bono social aqueles operadores que presten servizo en todas ou nalgunha das comunidades e cidades autónomas. A distribución entre as comunidades autónomas realizouse de acordo ao número de familias en risco de pobreza. O obxectivo é a concesión de polo menos 125.000 bonos de conectividade para persoas ou familias cualificadas de vulnerables para a adquisición dun paquete de conexión de banda ancha coa tecnoloxía máis adecuada
– ÚNICO-Edificios permitirá mellorar as instalacións de telecomunicacións nos edificios construídos antes do ano 2000. A dotación para 2022 e 2023 é de 60 millóns de euros e distribúese en función do número de edificios construídos antes do ano 2000. Para o primeiro ano contémplanse 40 millóns de euros (o dobre que en 2021) e para 2023 de 20 millóns de euros. Con estas axudas preténdese contribuír ao obxectivo de 13.600 edificios, como mínimo, que mellorasen a infraestrutura común de redes de conectividade a fin de convertelas en redes de moi alta capacidade.
Estes investimentos enmárcanse no compoñente 15 do Plan de Recuperación: conectividade dixital, impulso da ciberseguridade e despregamento da 5G, que conta cunha dotación de 4.000 millóns de euros para estender a conectividade dixital, desenvolver a tecnoloxía 5G e impulsar a ciberseguridade. O seu despregamento contribúe a unha recuperación sólida e sostible da economía española e favorece a modernización do país.
As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla contarán con marxes de flexibilidade para adaptar os programas ás necesidades de cada rexión, estando aliñadas co cumprimento dos fitos e obxectivos asignados neste compoñente. Así mesmo, deberán establecer sistemas de xestión independentes que faciliten o control da execución das axudas.

PUBLICIDADE