A galega Plexus desenvolverá a web educativa do Goberno de Cantabria

luns, 16 de xaneiro do 2012 Raquel Noya

A compañía tecnolóxica Plexus, con sede en Santiago de Compostela, resultou gañadora do contrato de análise, deseño, desenvolvemento, implementación e mantemento da nova versión da web educativa Educantabria, na que xa está a traballar a reo para deixala operativa antes do vindeiro mes de marzo.
Un dos cometidos da firma galega é adaptar a ferramenta ás novas tendencias da web 2.0, para adaptarse así ao xeito de interactuar dos mozos e mozas cántabros na Rede, para o que se basearán na plataforma tecnolóxica estándar Liferay Enterprise.
Segundo informan dende a entidade, “un amplo equipo humano de especialistas está volcado no proxecto para conseguir esa adaptación”, e facer desta plataforma unha ferramenta de utilidade para toda a comunidade educativa de Cantabria.
Estamos a falar do que será un portal orientado ao alumnado de ensinanza obrigatoria e Bacharelato, co que se pretende potenciar e apoiar os esforzos de pais, nais, alumnos, alumnas, mestres e mestras a través de novas ferramentas integradas na plataforma.
Xa que logo, non só achegará material tecnolóxico de utilidade para o proceso de ensino-aprendizaxe, senón que tamén permitirá a creación de recursos educativos de seu e a incorporación de material xa creado, que poderá ser editado polos propios usuarios.
Plexus tamén terá que implantar un sistema de comunicación efectivo a través desta web, que permita que os integrantes da comunidade educativa dos distintos centros poidan comunicarse en liña e compartir ferramentas e contidos. Do mesmo xeito, a ferramenta deberá permitir a titorización e o seguimento do proceso de aprendizaxe por parte do mestrado, así como fomentar as capacidades de autoaprendizaxe do alumnado.
Dende a implantación da ferramenta, o Goberno cántabro establece un prazo de 3 meses de avaliación no cal se realizarán os desenvolvementos correctivos que a Consejería de Educación, Cultura y Deporte estime oportunos. Pasado este tempo, a entidade pública constatará a implantación da nova versión da web, emitindo certificación ao efecto.

PUBLICIDADE