Movistar aproxímase á cualificación de 8 sobre 10 na calidade global dos seus servizos

venres, 12 de xullo do 2019 Fernando Sarasketa

Ante as nosas dúbidas crecentes ante os servizos de telecomunicacións que mellor acaen ás nosas necesidades, a plataforma galega UCGAL segue a achegar datos para axudarnos a tomar as mellores decisións. Por exemplo o seu informe recente sobre a calidade dos cinco grupos de operadores, feito en base os datos publicados pola Secretaría de Estado para o Avance Dixital (SEAD) e as queixas rexistradas pola Oficina de Atención aos Usuarios de Telecomunicacións (OUATEL). No informe hai unha manchea de puntos destacábeis. Como a baixa nota que acadan os servizos do grupo MásMóvil, que é o único que suspende do exame, cunha nota de 4,40 puntos sobre 10. A penalización vén dada “polo alto nivel de reclamacións en fixo”.
No extremo atópase Movistar, que lidera a clasificación con 7,75 puntos, un 23% máis cá media dos operadores que actúan en todo o territorio estatal. En segundo lugar sitúase o grupo Vodafone con 7,24 puntos. A puntuación media do grupo Euskaltel é de 7,16 mentres que Orange supera os 6 puntos. As distancias porcentuais co líder oscilan entre o 6,55% e o 43%.
Datos sobre servizo móbil
Na investigación da Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) reflíctese que os datos da SEAD sobre as reclamacións móbiles oscilan entre o 0,91% de MásMóvil e o 4,04% de Orange. No que se refire aos tempos de resolución, Vodafone presenta 4,74 días; Orange chega aos 7; e contabilizan máis de 10 días, MásMóvil e Movistar. En canto ás reclamacións sobre facturas, só Orange supera o 1%; o resto de operadores rexistran entre 0,32% e 0,66%. En relación ás contas prepago, Movistar presenta o 0,05% e Vodafone un 1,29%.
Segundo a OAUTEL o volume das reclamacións sobre comunicacións móbiles vai do 1,40 de MásMóvil á taxa do 3,49 de Vodafone. Nas relativas a servizos converxentes, Movistar rexistra 2,18 e Vodafone e MásMóvil superan os 9,50. Para rematar, nas queixas sobre a atención ao cliente, Movistar presenta o menor volume (0,31) e, no outro extremo, Vodafone alcanza 0,67.
Polo que respecta ás medias dos caudais de descarga, estas móvense entre o 47% para Movistar e o 35% para Orange. Nas subidas, MásMóvil aproxímase ao 58% e Movistar ao 40%.
Datos sobre servizo fixo
O informe tamén se mete a analizar as queixas nos operadores. Entre outras cousas, reflíctese que o volume de reclamacións en comunicacións fixas relativas a MásMóvil e Pepephone (case 100 e 8,58; respectivamente), arroxa unha media de 52,41, un dato seis veces superior ao de Movistar. Esta operadora tamén obtén boa posición nos ratios de queixas recadados pola SEAD, que confirman unha taxa moi baixa, do 1,86%, seguida da do grupo Vodafone (2,35%) e da do grupo Orange (4,37%). Nos tempos de resolución Vodafone presenta unha media de 6,50 días (os tempos máis baixos) e nas reclamacións de facturas un 0,27%; neste aspecto, só Orange supera o 1%.
En telefonía fixa, o índice de avarías de Movistar é dun 1,03%, o de Vodafone dun 2,79% e o de Orange chega ao 3,51%. As reparadas en prazo obxectivo chegan ao 90% con Movistar en 46 horas; fronte ao 87% de Vodafone e o 84% de Orange en 48 horas. O tempo máximo está entre as 88 horas con Vodafone e as 120 horas de Orange.
Polo que atinxe aos servizos de acceso á Rede, a UCGAL tamén fai saber que o índice de avarías en Internet vai do 2,32% de Vodafone ao 3,70% de Orange. As avarías reparadas en prazo (48 horas) rozan o 95% con Movistar e algo máis do 85% de Vodafone e Orange. O tempo máximo rexistrado vai desde as 55 horas de Movistar ás máis de 100 dos outros operadores.
Nas redes de fibra ou cable todos os operadores estatais sitúanse por riba do 90% en ambos caudais, ata os 101% - 97% Mbps no caso de Orange. No ADSL o caudal de descarga está entre o 74% de Vodafone e o 81% de Orange. Na subida Movistar rexistra o 81% e Orange ocupa o outro extremo cun 68%.
Operadores presentes só nalgúns territorios
Segundo a SEAD, as reclamacións móbiles de R alcanzaron o 1,62% e as de Euskaltel o 0,90%. Os seus tempos de resolución son de 14,45 días. No relativo as reclamacións sobre a factura móbil, R rexistra 0,31% e Euskaltel case 0,40%. Segundo OAUTEL os datos en servizos converxentes mostran que o volume de reclamacións de Telecable acumula un 2,63 e o de Euskaltel un 0,71. Sobre as queixas de atención ao cliente, Telecable carece delas e Euskaltel ten un volume de 0,09.
Respecto do servizo fixo, a UCGAL sinala que o peor dato de reclamacións é para R (3,47%), seguíndolle Telecable (2,85%) e Euskaltel cun 2%. O tempo de resolución de Telecable é de máis de 18 días mentres que R e Euskaltel suman máis de 14 días. As reclamacións sobre facturas están entre o 0,35% de Euskaltel e o 0,62% de R. Os índices de reclamacións de OAUTEL para as comunicacións fixas destes operadores áchanse entre o 0,76 de Euskaltel e o 4,08 de R.
O índice de avarías en telefonía fixa segundo a SEAD vai do 0,97% de R ata o 1,79 de Telecable. Sendo o nivel de avarías reparadas superior ao 90% en 47 horas (Euskaltel) ou en 48 horas os outros dous operadores. O tempo máximo rexistrado para a resolución de avarías oscila entre as 43 horas de Euskaltel e as 74 de R.
En canto ao volume de avarías reparadas nos prazos obxectivos Telecable quédase nun 86%. Os outros operadores superan o 92%. O tempo máximo para a resolución vai desde as 39 horas de Euskaltel ás case 73 de R e as preto de 86 de Telecable.

PUBLICIDADE