Altia asume a transformación dixital do Ministerio de Agricultura e Pesca

luns, 6 de febreiro do 2023 S. P.

O Ministerio de Agricultura e Pesca adxudicou á empresa tecnolóxica Altia, con sede en Oleiros (A Coruña) un contrato por valor de 1.215.630 euros para a evolución integral da sede electrónica e as aplicacións e servizos horizontais que lle dan soporte. O proxecto, segundo explica a empresa galega, “permitirá seguir avanzando no proceso de transformación dixital do Ministerio cun conxunto de melloras no ámbito da Administración Electrónica, tanto desde o punto de vista da arquitectura tecnolóxica como dos servizos asociados á súa sede”.
Altia explica que a sede electrónica do Ministerio é un sistema crítico que permite a cidadáns e empresas a presentación de solicitudes de diversos tipos de axudas, “todas elas cun nivel de esixencia moi alto, así como un tempo de resposta inmediato”. O proxecto encargado a Altia conta cun prazo de execución de dous anos (prorrogábel por outros dous) e diríxese a dar continuidade a este proceso de transformación.
Altia encargarase do “mantemento correctivo e adaptativo” dos elementos de arquitectura de eAdministración, de novos desenvolvementos para o portal da eSede, así como de levar a cabo distintos desenvolvementos para aplicacións e servizos de administración electrónica. Ademais, asumirá as integracións cos servizos comúns da SGAD ou outros sistemas externos dispoñíbeis e do soporte á integración de terceiros coa infraestrutura de eAdministración.
“Cremos que é unha gran noticia que o Ministerio volva confiar en Altia nun proxecto tan importante como o da sede electrónica”, afirma Manuel Aranda, director asociado de Altia, engadindo que “esta iniciativa permite ao Ministerio consolidar o camiño iniciado cara á modalidade de servizos xestionados, implantada con éxito no proxecto Desenvolvemento e mantemento dos sistemas de información desenvolvidos coas tecnoloxías Java e .NET que xa nos adxudicaron en 2021”. E conclúe: “Unha vez máis, poñemos ao dispor do Ministerio toda a nosa experiencia en proxectos similares, co obxectivo de garantir o pleno funcionamento dunha sede electrónica que, sen dúbida, é un elemento crítico para os usuarios”.

PUBLICIDADE