A porcentaxe de galegos con competencias dixitais básicas ou avanzadas supera o 61%

luns, 3 de outubro do 2022 Redacción

O nivel de competencias dixitais entre a cidadanía galega continúa a súa evolución positiva. En 2021 aumentou nun 18,2% a poboación Galega que dispón de como mínimo habilidades dixitais básicas, acadando o 61,6%. Entre os internautas, Galicia ocupa o sexto lugar entre as Comunidades Autónomas en competencias dixitais básicas ou avanzadas.
Son parte dos resultados da análise de Competencias Dixitais elaborada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en base aos datos da Enquisa TIC nos fogares do ano 2021 realizada polo INE, que permite obter unha foto da situación actual das competencias dixitais en Galicia, un perfil sociodemográfico detallado aplicando metodoloxías propostas polo INE e EUROSTAT.
Os datos presentados analizan as competencias dixitais da poboación galega partir da metodoloxía Digital Competence Framework deseñado pola Comisión Europea que se aplica para toda Europa e que establece cinco dimensións: Información e datos, Comunicación e colaboración, Creación de contido dixital, Solución dos problemas e contorna dixital e, como novidade, Seguridade e privacidade.

Análise das competencias dixitais por dimensións

A desagregación de habilidades dixitais por dimensións amósanos a Galicia moi preto da media estatal a pesares de presentar unha poboación máis avellentada, mentres conserva unha notable vantaxe sobre os promedios para Europa en todos os indicadores.
En 2021, o 84,7% dos galegos de 16 a 74 anos posúen competencias dixitais básicas ou avanzadas en materia de Información, cunha vantaxe de 4,7 puntos porcentuais coa media europea (80%) e o 88,6% dos galegos de 16 a 74 anos teñen habilidades básicas ou avanzadas en materia de Comunicación e colaboración, situándose 2,6 puntos por enriba da media europea (86%).
A Creación de contidos dixitais é a área competencial menos estendida en Galicia e no conxunto do territorio estatal. Aínda así, a porcentaxe de galegos/as de 16 a 74 anos con habilidades básicas ou avanzadas en creación de contidos dixitais (69,7%), supera a media europea (66%) en 3,7 puntos porcentuais
As habilidades dixitais en Seguridade da poboación galega son as que superan con maior diferenza a media europea. En 2021, o 76,2% dos galegos/as de 16 a 74 anos dispoñen de habilidades básicas ou avanzadas en materia de Seguridade, moi preto da media estatal (77,1%) e 8 puntos por riba da media europea.
En 2021, o 81,7% dos galegos/as de 16 a 74 anos teñen habilidades básicas ou avanzadas en materia Resolución de problemas, que sitúa a Galicia a 3,2 puntos porcentuais da media estatal (84,9%) e mellora a europea (80%)

Perfil sociodemográfico

As competencias avanzadas están máis estendidas entre as persoas de 25 a 34 anos (58,7%) e tamén entre aqueles galegos que actualmente están a estudar (69%). Este tipo de habilidades na contorna dixital é máis frecuente entre as persoas as que teñen formación universitaria (60%) e contan con rendas superiores aos 3.000 euros ao mes (59,6%).
O nivel de competencias dixitais básicas ou avanzadas superan xa o 80% entre as persoas menores de 45 anos, estudantes e persoas ocupadas por conta allea, con formación en FP ou superior.
As competencias dixitais baixas destacan entre a poboación a partir dos 55 anos, os dedicados a labores do fogar ou pensionistas, quenes contan cun nivel de estudios inferior á segunda etapa de secundaria, e entre aqueles que contan con renda inferior aos 900 euros
Cabe salientar que nas dimensións de Comunicación e colaboración e Seguridade as mulleres superan aos homes no nivel avanzado.