A industria discográfica descubre como usar a piratería para aumentar as súas vendas

luns, 16 de xullo do 2007 Matías Olazabal

Contra todo prognóstico, e certamente con altas doses de ironía na afirmación, pódese dicir que as discográficas finalmente atoparon a maneira de sacar un beneficio da piratería, e sen sequera tomar cartas no asunto de xeito directo. Todo comezou en xuño deste ano cando a alianza entre Mediabase (principal medición de difusión radial norteamericana), Radio One Inc (a empresa radial máis importante do país orientada a audiencias afroamericanas) e BigChampagne, (compañía dedicada a medir a popularidade das descargas na Rede dende os tempos do Napster), asinaron un convenio co obxectivo de orientar en base a estas medicións a programación musical das 71 estaciones de radio de Radio One Inc, as cales chegan a una mercado duns 14 millóns de persoas.
A premisa básica é que aquelas cancións mais descargadas –legal ou ilegalmente- son as que atraerán máis oíntes, o que en termos financeiros implica unha maior venda de publicidade. Pola súa banda, a difusión radial de música segue a ser o factor de máis peso nas vendas de discos, co que as cifras das descargas finalmente resultan ser un factor importante para acadar máis vendas de discos no xeito tradicional.
Unha tendencia que vai mudando nun estándar
Ademais das radios devanditas, existen dende hai algún tempo outros subscritores dos servizos de medicións de descargas da empresa Bigchampagne e Mediabase. A firma Mediabase fai o seguimento de máis de 1,800 estacións radiais no territorio de EE UU e Canadá, e pertence a Premiere Radio Networks, constituíndo un referente do eido de medición de audiencias. Pola súa banda, BigChampagne inclúe na súa carteira de clientes a importantes selos discográficos, promotores, e empresas coma a Billboard Radio Measurement e até á mesma MTV.
A necesidade de entrecruzar os datos de ámbalas compañías pon de relevo a importancia que ten o intercambio de arquivos para coñecer os gustos do público xeral, e constitúe ademais un estudo de mercado en tempo real, algo soñado por executivos do marketing durante décadas.
A fenda dixital entre audiencias
Malia o dito anteriormente, cómpre facer unha paréntese respecto á aplicación exclusiva dos datos das descargas como método único de medición de mercados, xa que en moitos casos a xente que escoita a radio non fai descargas de música e, por tanto, os seus gustos no se ven reflectidos nestas estatísticas. Moitas veces mesmo a maioría do oíntes poden estar fóra destas medicións.
E por esta razón, malia que nun futuro non moi lonxano todas as medicións poderanse facer cos datos da rede exclusivamente, aínda fan falla outros sistemas de sondaxe de mercado como os denominados call-ups, utilizados en EE UU, os cales consisten en chamar a unha serie de oíntes e pedirlles que cualifiquen numerariamente una serie de anacos de música.

PUBLICIDADE